รวมพลังจิตอาสาจังหวัดสระบุรี พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชคลองหนองเขื่อนช้าง หน้าวัดหนองครก ตำบลหนองนาก

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอหนองแค มอบหมายให้ นายสุรินทร์ รัตนพันธ์ ปลัดอาวุโส นายจักรพงค์ ประกอบการ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นายวสันต์ ดนมินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชบริเวณคลองหนองเขื่อนช้าง หน้าวัดหนองนาก โดยมีกำลังพลทหารจิตอาสา จากกองพันทหารม้าที่ 24 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ร่วมกิจกรรมด้วย
สำหรับคลองหนองเขื่อนช้าง หน้าวัดหนองครก อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รับน้ำจากพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ และไหลลงสู่คลองระพีพัฒน์ จึงเป็นคลองที่สำคัญในการระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ และการกำจัดวัชพืชนั้นทำให้น้ำสามารถไหลได้ดีขึ้น ไม่เอ่อเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน

     ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางของ โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2565 E-DOPA Heart ในการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด