จิตอาสา “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

               สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์ จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562  ณ พระลานพระราชวังดุสิต   ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ได้จัดจิตอาสาจำนวน 12 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มประสานงาน , กลุ่มงานนิทรรศการ ล่าม/ภาษา , กลุ่มงาน ร้านค้า/ร้านอาหาร ,   กลุ่มงานโยธา , กลุ่มงานส่งกำลังบำรุง , กลุ่มงานแพทย์/สาธารณสุข , กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย , กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ , กลุ่มงานจราจร/ขนส่ง , กลุ่มงานถ่ายภาพ , กลุ่มงานการแสดง และกลุ่มงานช่วยแต่งกายชุดไทย  ร่วมปฎิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมชมงาน