สานพลังจิตอาสา ร่วมจัดทำแนวกันไฟป่า ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่ารอบวัดพระธาตุดอยเล็ง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่

     เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะ ผอ. ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัด เป็นประธานเปิดพร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ การจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยจังหวัดแพร่ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานมาจัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดแพร่เข้าสู่ภาวะอากาศแห้งแล้ง ความชื้นสะสมในอากาศลดลง อาจนำไปสู่สาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคม จึงต้องเร่งดำเนินการป้องกันในทุกรูปแบบเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น

     สำหรับกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางณัชชา มีจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ในบริเวณพื้นที่ป่า โดยรอบวัดพระธาตุดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่