บทเพลง “ใต้ร่มไตรรงค์” จากโครงการดนตรีจิตอาสาพระราชทาน

บทเพลง “ใต้ร่มไตรรงค์” จากโครงการดนตรีจิตอาสาพระราชทาน