ทหารพรานจิตอาสา ร่วมกับ ชาวบ้านสร้างฝายชะลอน้ำล้น สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชุมชน

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ฝายกักเก็บน้ำ สะพานเขียว บ้านพาน หมู่ที่ 4 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน พันเอก ภูมิสิน สอนสุภาพ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชน จิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยการสร้างฝาย มีการใช้กระสอบปุ๋ยบรรจุทราย นำมาวางเรียงกันกลางลำน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำ และให้บริเวณต้นน้ำ ลำธารมีน้ำกักเก็บไว้ให้มากที่สุดและค่อยๆไหลลงสู่แหล่งน้ำอย่างช้า ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้งนี้

ทหารพรานจิตอาสา ร่วมกับ ชาวบ้านสร้างฝายชะลอน้ำล้น