ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมจัดระเบียบและบริการประชาชนในการฉีดวัคซีน ณ สมาคมชาวไร่อ้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมจัดระเบียบและบริการประชาชนในการฉีดวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สมาคมชาวไร่อ้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่พัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ร่วมบริการประชาชนในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้จิตอาสาพระราชทาน 904 และจิตอาสาพระราชทานในทุกพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐตามมาตรการป้องกันและรักษาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง