พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2565

Play Video about พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร