พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

    ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ กองทัพบก ผู้อำนวยการเขต และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เชิญถุงพระราชทานมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 14 กันยายน 2565
1.เขตลาดพร้าว จำนวน 500 ถุง
2.เขตมีนบุรี  จำนวน 120 ถุง

วันที่ 15 กันยายน 2565
1.เขตบางเขน จำนวน 500 ถุง
2.ขตประเวศ จำนวน  500 ถุง
3.เขตลาดกระบัง จำนวน 1,000 ถุง

วันที่ 16 กันยายน 2565
1.เขตคลองสามวา จำนวน 500 ถุง
2.เขตสายไหม  จำนวน 500 ถุง

วันที่ 17-18 กันยายน 2565
– เขตบางเขน จำนวน 1,500 ถุง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงยังชีพ น้ำท่วม กรุงเทพมหานคร