พระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ ทรงจัดตั้งฟาร์มโคนม ไทย – เดนมาร์ก ซึ่งเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกในประเทศไทย ในพื้นที่ จ.สระบุรี ตอนที่ ๑

Play Video