จิตอาสารณรงค์การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง อันเกิดจากขยะอุดตันทางระบายน้ำ

Play Video