รวมพลังจิตอาสาพิษณุโลกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

      เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ลานหน้าศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ริมคูเมืองเก่า และริมแม่น้ำน่าน อ.มือง จ.พิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ นำกล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล แล้วเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 หน้าพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ และเก็บกวาดขยะมูลฝอยริมแม่น้ำน่าน ให้เกิดความสะอาด สวยงาม ไม่รกรุงรัง

      เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม สถานที่ออกกำลังกาย พร้อมเป็นสถานที่พักผ่อน อีกทั้งเป็นจุดเช็คอินที่สวยงามของจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งยังมีการ ขุดลอกคูเมืองเก่าด้วยเครื่องจักรกลต่าง ๆ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด