ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อ.ภูผาม่าน พร้อมด้วย หน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ชรบ. อปพร.บ้านหนองแห้ว อบต.วังสวาบ และหน่วยทหาร ร.8 พัน.2 ร่วมกันดับไฟป่า

        ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อ.ภูผาม่าน พร้อมด้วย หน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ชรบ. อปพร.บ้านหนองแห้ว อบต.วังสวาบ และหน่วยทหาร ร.8 พัน.2 ร่วมกันดับไฟป่า เนื่องจากสภาพผืนป่าแห้งแล้ง อันเป็นเหตุให้เกิดไฟป่า และเร่งทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อสกัดเพลิงที่เกิดขึ้นไม่ให้ลุกลาม เป็นการป้องกันแก้ไข มลพิษทางอากาศปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง(PM 2.5) ณ บ.หนองแห้ว ม.3 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น