เครือข่ายจิตอาสา สานพลังร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

     เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2565 ศูนย์อำนวยใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ร่วมกับจิตอาสาภาคส่วนต่าง ๆ อำนวยความสะดวกและดูแลให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

     ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมถวายของและแจกันดอกไม้ รวมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน

     โดยจิตอาสาที่เข้าร่วม ประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา และประชาชนจิตอาสา ได้สานพลังร่วมกันอำนวยความสะดวก ดูแล บริการประชาชนในการลงนามถวายพระพรฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย