คำกราบทูล ของ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ 
วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

เกล้ากระหม่อม นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ขอประทานพระวโรกาส เบิก 
ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ประกอบความดีความชอบ ได้ช่วยชีวิต 
ผู้ตกอยู่ในอันตราย เข้าเฝ้ารับประทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๐ 
จำนวน ๕ ราย เป็นชั้นที่ ๒ จำนวน ๑ ราย และประจำปี ๒๕๖๑ ชั้นที่ ๓ 
จำนวน ๘ ราย รวมจำนวน ๙ ราย ตามลำดับ 

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๒ 
เด็กหญิงอาภาภรณ์ รัตนวีระ 
เนตรนารีสามัญ โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 
ช่วยเหลือเด็กชายศราวิน สุ่มเสมอ ให้รอดพ้นอันตรายจากการจมน้ำ
เด็กหญิงอาภาภรณ์ รัตนวีระ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


148

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๓ 
๑. นางธนิษฐา ศรีบุตรตา 
ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
และนายวิษณุ อุ่นอาวรณ์ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ช่วยเหลือเด็กชายวรชัย สร้อยคูบัว ให้รอดพ้นอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อต 
หมดสติ 
นางธนิษฐา ศรีบุตรตา / นายวิษณุ อุ่นอาวรณ์

๒. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ช่วยเหลือนายสินชัย งานเชื้อชิต ให้รอดพ้นอันตรายจากการประสบอุบัติเหตุ
รถไถเสียหลักพลิกคว่ำทับร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส 
นายอวยพร สุวรรณรัตน์ 

๓. นายสุรักษ์ เที่ยงธรรม 
ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
และนายนฤเบศ พลตาล 
ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ช่วยเหลือนายบุญ มั่นกลาง ให้รอดพ้นอันตรายจากการประสบอุบัติเหตุ
ถูกรถกระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส 
นายสุรักษ์ เที่ยงธรรม / นายนฤเบศ พลตาล 

๔. เด็กชายนพชัย รุ่งเรือง 
ลูกเสือสามัญ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกุล 
ช่วยเหลือเด็กชายสิรินทร์ นวลอนงค์ ให้รอดพ้นอันตรายจากการถูกสุนัข 
กัดที่บริเวณศีรษะ และมีอาการบาดเจ็บสาหัส 
เด็กชายนพชัย รุ่งเรือง 

๕. นายชัชวาลย์ โรจนโพธิ์ 
ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนธีรบัญชร 
ช่วยเหลือนางสาวอนุตตรา คำเมือง และนายอาทิตย์ บ่อคำให้รอดพ้น 
อันตรายจากอุบัติเหตุรถยนต์ส่วนบุคคลชนกัน จำนวน ๓ คัน จนได้รับ 
บาดเจ็บสาหัส 
นายชัชวาลย์ โรจนโพธิ์ 

149

และ ๖. นายนพดล นวลดำ
รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 
ช่วยเหลือนางสาวพัชรินทร์ จันทรวงศ์ และนางวิไล หนูทองแก้ว 
ให้รอดพ้นอันตรายจากรถกระบะบรรทุกน้ำยางสดชนประสานงากัน 
นายนพดล นวลดำ 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 

150