คำกราบทูล ของ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายประเสริฐ บุญเรือง 
เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
นำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ 
ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ 
วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

เกล้ากระหม่อม นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ขอประทานพระอนุญาต นำลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ทบทวนคำปฏิญาณ 

“ลูกเสือ - เตรียมกล่าวคำปฏิญาณ” “ตรง” 

“ลูกเสือสำรอง กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า” 

“ข้าสัญญาว่า 

ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ข้อ ๒ ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น 
ทุกวัน” 

“ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี สมาชิก 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือชาวบ้าน กล่าวคำปฏิญาณตาม 
ข้าพเจ้า” 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


151