คำกราบทูล ของ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการจัดงาน รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ในงานพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช 2559 – 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร 
ประธานคณะกรรมการจัดงาน 
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 
ในงานพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 
(ซีไรต์) 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ 
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตร ประธานคณะกรรมการ 
จัดงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือรางวัลซีไรต์ พร้อมด้วย 
คณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการตัดสิน และนักเขียน 
รางวัลซีไรต์ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ จาก ๙ ประเทศ ตลอดจน 
ผู้สนับสนุนการจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้
ต่างมีความปลื้มปีติซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าพระบาท 
เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานรางวัลซีไรต์ ซึ่งได้ดำเนินการก่อตั้งมาแต่ปี
พุทธศักราช ๒๕๒๒ ครบ ๔๑ ปี ในคํ่าคืนนี้ 

นับเป็นมหามงคลยิ่งต่อปวงเกล้ากระหม่อมทั้งหลาย ตลอดจนบุคคลทุกฝ่าย 
ที่มีส่วนร่วมในงานรางวัลซีไรต์ตลอดมา ต่อจากนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานเป็นภาษาอังกฤษ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


570

May it please Your Royal Highness, 

It is a great honour and pleasure for all of us present here to again 
welcome Your Royal Highness to the S.E.A. Write Award Presentation Ceremony. 

On behalf of the Organising Committee, the two panels of judges, the 
awardees and all the sponsors, as well as our distinguished guest speaker 
and guests gathered here, I would like to express our heartfelt gratitude and 
appreciation to Your Royal Highness for having so graciously consented to 
preside over this auspicious occasion, which marks the 41st anniversary of the 
Southeast Asian Writers Award. And what is even more special is we have the 
honour of welcoming recipients from the past 3 years at one gathering. 

One of the region’s most prestigious literary events, The S.E.A. Write Award 
was established in 1979 to recognise and honour the works of contemporary poets 
and writers from the ASEAN countries, presenting an award to a winner from 
each country. The inaugural Awards Ceremony was graciously presided over by 
Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother. Winners from five ASEAN countries 
participated in the Ceremony. The S.E.A. Write Award nowadays is fully represented 
by all ten ASEAN countries. 

Your Royal Highness’ continuous support of The S.E.A. Write Award for 
more than four decades has inspired all of us involved in the process and has been 
instrumental in making this a success story over the years as Southeast Asia’s one 
truly regional literary award. 

With Your Royal Highness’ permission, due to the presence of three times 
the usual number of honoured awardees present at tonight’s ceremony, the 
distinguished awardees’ illustrious background and achievements will not be read 
out as normal procedure in previous years. The information together with 
excerpts from their winning works with translations can be found in the 2016 - 2018 

S.E.A. Write Awards Booklet. 
I would also like to take this opportunity to say how privileged and delighted 
we all are that tonight we have the opportunity to hear the keynote address from 
a remarkable lady, Claire Keefe-Fox, whose love of history and travel have won 
much recognition in the literary world. 

My report humbly submitted to Your Royal Highness would not be complete 
without mentioning the generous support of our sponsors. They have our heartfelt 
gratitude, as do the selecting and judging committees in Thailand and in the other 
participating countries. 

571

Now, with Your Royal Highness’ gracious permission, I would like to ask 
Mr. Greg Liddell, General Manager of the Mandarin Oriental Bangkok, to come to the 
podium respectfully to invite Your Royal Highness to present the S.E.A. Write Award 
plaques to the sponsors, followed by the winners from the years 2016, 2017 and 2018; 
and Guest Speaker Ms. Claire Keefe-Fox. 

Mr. Greg Liddell will then invite the 9 awardee representatives from each 
country who will deliver a speech on behalf of awardees of all three years, followed 
by the keynote address by our distinguished Guest Speaker Ms. Claire Keefe-Fox. 

And again with Your Royal Highness’ gracious permission, after the keynote 
speech by Ms. Claire Keefe-Fox, I would like to invite Her Royal Highness to honour 
this gathering with a Royal Address - in closing. 

May it please Your Royal Highness, 

I would also like to take this opportunity to say how privileged and delighted 
we all are that tonight we have the opportunity to hear the keynote address from 
a remarkable lady, Claire Keefe-Fox, whose love of history and travel have won 
much recognition in the literary world. 

Ms. Keefe-Fox was born in Italy of French and American parents. Growing up 
between Europe and the USA, she has always felt a special affinity for Asia. 

She has written three novels in French, Le Ministre des Moussons, L’Atelier 
d’Eternit. and Le Roi des Rizi.res, but her latest novel Siamese Tears is in English. 
Three of her books have been translated into Thai. After four years as director of the 
Alliance Fran.aise for Thailand, she returned to university in Paris to complete her 
degree in Thai language and studies. 

Siamese Tears, a tale of the intrigues and dangers surrounding the Paknam 
incident of 1893 and the machinations of the French and the British seen through the 
eyes of a young half-French half-English woman of independent spirit. 

She also conducts workshops on creative writing focusing on how to create 
fictional stories based on historical events: Historical novels - Become a Time Traveller. 
572