คำกล่าวรายงาน ของ พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทน ประธานและเลขาธิการคณะกรรมการ โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนำคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ และคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าพบ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ 
รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้แทน ประธานและเลขาธิการคณะกรรมการ 
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในโอกาสนำคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ 
และคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทีมชาติไทย 
เข้าพบ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ 
ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

กราบเรียน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ 

กระผม พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการ 
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำหน้าที่แทน พลเอก ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พร้อมด้วย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะ 
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 
ครั้งที่ ๑๘ ณ กรุงจาการ์ตา และเมืองปาเล็มบัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต่างมีความ 
ปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ฯพณฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

167

คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ 
รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้แทน ประธานและเลขาธิการคณะกรรมการ 
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในโอกาสนำคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ 
และคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทีมชาติไทย 
เข้าพบ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ 
ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ กราบเรียน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ 


กระผม พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการ 
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำหน้าที่แทน พลเอก ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พร้อมด้วย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะ 
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 
ครั้งที่ ๑๘ ณ กรุงจาการ์ตา และเมืองปาเล็มบัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต่างมีความ 
ปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ฯพณฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


167