คำกล่าว พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ จังหวัดภูเก็ต วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกล่าว 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีปิดการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน 
“ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ จังหวัดภูเก็ต 
วันเสาร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีปิดการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน 
“ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ 
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร. 

ตามที่ได้รายงานให้ทราบ เห็นได้ว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากจะเป็น 
โอกาสให้นักกีฬาเรือใบได้แสดงทักษะความเชี่ยวชาญ และเพิ่มพูนประสบการณ์
ในการแข่งขันระดับสากลแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้
เป็นอย่างดีด้วย. จึงขอขอบใจคณะกรรมการจัดงาน คณะทำงาน และนักกีฬาทุกท่าน 
ที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันประจำปีนี้ ทั้งขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคน ที่ได้รับ 
เกียรติและความสำเร็จ. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข 
ความเจริญ และขอปิดการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” 
ครั้งที่ ๓๒ ณ บัดนี้. 

467