คำกล่าว พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณร ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564

u0e04u0e33u0e01u0e25u0e48u0e32u0e27 u0e1eu0e25u0e40u0e2du0e01 u0e2au0e38u0e23u0e22u0e38u0e17u0e18u0e4c u0e08u0e38u0e25u0e32u0e19u0e19u0e17u0e4c u0e1bu0e23u0e30u0e18u0e32u0e19u0e2du0e07u0e04u0e21u0e19u0e15u0e23u0e35 u0e43u0e19u0e42u0e2du0e01u0e32u0e2au0e17u0e35u0e48u0e1eu0e23u0e30u0e1au0e32u0e17u0e2au0e21u0e40u0e14u0e47u0e08u0e1eu0e23u0e30u0e40u0e08u0e49u0e32u0e2du0e22u0e39u0e48u0e2bu0e31u0e27u0e17u0e23u0e07u0e1eu0e23u0e30u0e01u0e23u0e38u0e13u0e32u0e42u0e1bu0e23u0e14u0e40u0e01u0e25u0e49u0e32 u0e2f u0e43u0e2bu0e49u0e40u0e1bu0e47u0e19u0e1cu0e39u0e49u0e41u0e17u0e19u0e1eu0e23u0e30u0e2du0e07u0e04u0e4c u0e43u0e19u0e01u0e32u0e23u0e16u0e27u0e32u0e22u0e17u0e38u0e19u0e01u0e32u0e23u0e28u0e36u0e01u0e29u0e32u0e1eu0e23u0e30u0e23u0e32u0e0au0e17u0e32u0e19u0e41u0e14u0e48u0e1eu0e23u0e30u0e20u0e34u0e01u0e29u0e38u0e41u0e25u0e30u0e2au0e32u0e21u0e40u0e13u0e23 u0e43u0e19u0e42u0e04u0e23u0e07u0e01u0e32u0e23u0e17u0e38u0e19u0e40u0e25u0e48u0e32u0e40u0e23u0e35u0e22u0e19u0e2bu0e25u0e27u0e07u0e2au0e33u0e2bu0e23u0e31u0e1au0e1eu0e23u0e30u0e2au0e07u0e06u0e4cu0e44u0e17u0e22 u0e13 u0e28u0e32u0e25u0e32u0e2au0e2bu0e17u0e31u0e22u0e2au0e21u0e32u0e04u0e21 u0e43u0e19u0e1eu0e23u0e30u0e1au0e23u0e21u0e21u0e2bu0e32u0e23u0e32u0e0au0e27u0e31u0e07 u0e27u0e31u0e19u0e28u0e38u0e01u0e23u0e4c u0e17u0e35u0e48 u0e59 u0e40u0e21u0e29u0e32u0e22u0e19 u0e52u0e55u0e56u0e54

u0e1eu0e23u0e30u0e1au0e32u0e17u0e2au0e21u0e40u0e14u0e47u0e08u0e1eu0e23u0e30u0e40u0e08u0e49u0e32u0e2du0e22u0e39u0e48u0e2bu0e31u0e27u0e17u0e23u0e07u0e1eu0e23u0e30u0e01u0e23u0e38u0e13u0e32u0e42u0e1bu0e23u0e14u0e40u0e01u0e25u0e49u0e32u0e42u0e1bu0e23u0e14u0e01u0e23u0e30u0e2bu0e21u0e48u0e2du0e21 u0e43u0e2bu0e49u0e02u0e49u0e32u0e1eu0e40u0e08u0e49u0e32u0e21u0e32u0e1bu0e0fu0e34u0e1au0e31u0e15u0e34u0e1eu0e23u0e30u0e23u0e32u0e0au0e01u0e23u0e13u0e35u0e22u0e01u0e34u0e08u0e41u0e17u0e19u0e1eu0e23u0e30u0e2du0e07u0e04u0e4c u0e43u0e19u0e01u0e32u0e23u0e16u0e27u0e32u0e22u0e17u0e38u0e19u0e01u0e32u0e23u0e28u0e36u0e01u0e29u0e32u0e1eu0e23u0e30u0e23u0e32u0e0au0e17u0e32u0e19u0e02u0e2du0e07u0e42u0e04u0e23u0e07u0e01u0e32u0e23u0e17u0e38u0e19u0e40u0e25u0e48u0e32u0e40u0e23u0e35u0e22u0e19u0e2bu0e25u0e27u0e07u0e2au0e33u0e2bu0e23u0e31u0e1au0e1eu0e23u0e30u0e2au0e07u0e06u0e4cu0e44u0e17u0e22 u0e41u0e14u0e48u0e1eu0e23u0e30u0e20u0e34u0e01u0e29u0e38u0e41u0e25u0e30u0e2au0e32u0e21u0e40u0e13u0e23u0e17u0e35u0e48u0e44u0e14u0e49u0e23u0e31u0e1au0e04u0e31u0e14u0e40u0e25u0e37u0e2du0e01u0e08u0e32u0e01u0e01u0e2du0e07u0e1au0e32u0e25u0e35u0e2au0e19u0e32u0e21u0e2bu0e25u0e27u0e07 u0e21u0e2bu0e32u0e27u0e34u0e17u0e22u0e32u0e25u0e31u0e22u0e21u0e2bu0e32u0e08u0e38u0e2cu0e32u0e25u0e07u0e01u0e23u0e13u0e23u0e32u0e0au0e27u0e34u0e17u0e22u0e32u0e25u0e31u0e22 u0e41u0e25u0e30u0e21u0e2bu0e32u0e27u0e34u0e17u0e22u0e32u0e25u0e31u0e22u0e21u0e2bu0e32u0e21u0e01u0e38u0e0fu0e23u0e32u0e0au0e27u0e34u0e17u0e22u0e32u0e25u0e31u0e22 u0e1bu0e23u0e30u0e08u0e33u0e1bu0e35u0e01u0e32u0e23u0e28u0e36u0e01u0e29u0e32 u0e52u0e55u0e56u0e52 u0e41u0e25u0e30 u0e52u0e55u0e56u0e53 u0e43u0e19u0e27u0e31u0e19u0e19u0e35u0e49.
u0e1eu0e23u0e30u0e04u0e38u0e13u0e17u0e48u0e32u0e19u0e17u0e31u0e49u0e07u0e2bu0e25u0e32u0e22u0e1cu0e39u0e49u0e44u0e14u0e49u0e23u0e31u0e1au0e17u0e38u0e19u0e40u0e25u0e48u0e32u0e40u0e23u0e35u0e22u0e19u0e2bu0e25u0e27u0e07 u0e40u0e1bu0e47u0e19u0e1cu0e39u0e49u0e15u0e31u0e49u0e07u0e43u0e08u0e21u0e31u0e48u0e19u0e43u0e19u0e01u0e32u0e23u0e28u0e36u0e01u0e29u0e32u0e2bu0e32u0e04u0e27u0e32u0e21u0e23u0e39u0e49u0e41u0e25u0e30u0e01u0e32u0e23u0e1du0e36u0e01u0e15u0e19u0e2du0e22u0e39u0e48u0e40u0e2au0e21u0e2d u0e08u0e19u0e21u0e35u0e1eu0e37u0e49u0e19u0e10u0e32u0e19u0e17u0e35u0e48u0e14u0e35u0e17u0e31u0e49u0e07u0e43u0e19u0e14u0e49u0e32u0e19u0e27u0e34u0e0au0e32u0e01u0e32u0e23u0e41u0e25u0e30u0e01u0e32u0e23u0e1bu0e0fu0e34u0e1au0e31u0e15u0e34. u0e08u0e36u0e07u0e19u0e31u0e1au0e40u0e1bu0e47u0e19u0e42u0e2du0e01u0e32u0e2au0e2du0e31u0e19u0e14u0e35 u0e17u0e35u0e48u0e1eu0e23u0e30u0e04u0e38u0e13u0e17u0e48u0e32u0e19u0e08u0e30u0e44u0e14u0e49u0e40u0e1eu0e34u0e48u0e21u0e1eu0e39u0e19u0e04u0e27u0e32u0e21u0e23u0e39u0e49u0e43u0e2bu0e49u0e22u0e34u0e48u0e07u0e2au0e21u0e1au0e39u0e23u0e13u0e4cu0e1eu0e23u0e49u0e2du0e21 u0e17u0e31u0e49u0e07u0e43u0e19u0e17u0e32u0e07u0e1bu0e23u0e34u0e22u0e31u0e15u0e34u0e41u0e25u0e30u0e1bu0e0fu0e34u0e1au0e31u0e15u0e34 u0e43u0e2bu0e49u0e2au0e21u0e14u0e31u0e07u0e1eu0e23u0e30u0e23u0e32u0e0au0e1bu0e13u0e34u0e18u0e32u0e19u0e02u0e2du0e07u0e1eu0e23u0e30u0e1au0e32u0e17u0e2au0e21u0e40u0e14u0e47u0e08u0e1eu0e23u0e30u0e1au0e23u0e21u0e0au0e19u0e01u0e32u0e18u0e34u0e40u0e1au0e28u0e23 u0e21u0e2bu0e32u0e20u0e39u0e21u0e34u0e1eu0e25u0e2du0e14u0e38u0e25u0e22u0e40u0e14u0e0au0e21u0e2bu0e32u0e23u0e32u0e0a u0e1au0e23u0e21u0e19u0e32u0e16u0e1au0e1eu0e34u0e15u0e23 u0e41u0e25u0e30u0e1eu0e23u0e30u0e1au0e32u0e17u0e2au0e21u0e40u0e14u0e47u0e08u0e1eu0e23u0e30u0e40u0e08u0e49u0e32u0e2du0e22u0e39u0e48u0e2bu0e31u0e27 u0e17u0e35u0e48u0e17u0e23u0e07u0e1eu0e23u0e30u0e23u0e32u0e0au0e1bu0e23u0e32u0e23u0e16u0e19u0e32u0e43u0e2bu0e49u0e1eu0e23u0e30u0e20u0e34u0e01u0e29u0e38u0e41u0e25u0e30u0e2au0e32u0e21u0e40u0e13u0e23u0e44u0e17u0e22 u0e44u0e14u0e49u0e21u0e35u0e42u0e2du0e01u0e32u0e2au0e28u0e36u0e01u0e29u0e32u0e40u0e25u0e48u0e32u0e40u0e23u0e35u0e22u0e19u0e43u0e19u0e23u0e30u0e14u0e31u0e1au0e2au0e39u0e07 u0e40u0e1eu0e37u0e48u0e2du0e08u0e30u0e44u0e14u0e49u0e40u0e1bu0e47u0e19u0e01u0e33u0e25u0e31u0e07u0e2au0e33u0e04u0e31u0e0du0e43u0e19u0e01u0e32u0e23u0e40u0e1cu0e22u0e41u0e1cu0e48u0e41u0e25u0e30u0e08u0e23u0e23u0e42u0e25u0e07u0e1eu0e23u0e30u0e1eu0e38u0e17u0e18u0e28u0e32u0e2au0e19u0e32 u0e43u0e2bu0e49u0e2au0e16u0e34u0e15u0e2au0e16u0e32u0e1eu0e23u0e04u0e39u0e48u0e01u0e31u0e1au0e2au0e31u0e07u0e04u0e21u0e44u0e17u0e22u0e2au0e37u0e1au0e44u0e1b.
u0e43u0e19u0e1eu0e23u0e30u0e1bu0e23u0e21u0e32u0e20u0e34u0e44u0e18u0e22u0e1eu0e23u0e30u0e1au0e32u0e17u0e2au0e21u0e40u0e14u0e47u0e08u0e1eu0e23u0e30u0e40u0e08u0e49u0e32u0e2du0e22u0e39u0e48u0e2bu0e31u0e27 u0e02u0e49u0e32u0e1eu0e40u0e08u0e49u0e32u0e02u0e2du0e2du0e19u0e38u0e42u0e21u0e17u0e19u0e32u0e01u0e31u0e1au0e1eu0e23u0e30u0e20u0e34u0e01u0e29u0e38u0e41u0e25u0e30u0e2au0e32u0e21u0e40u0e13u0e23u0e1cu0e39u0e49u0e44u0e14u0e49u0e23u0e31u0e1au0e17u0e38u0e19u0e40u0e25u0e48u0e32u0e40u0e23u0e35u0e22u0e19u0e2bu0e25u0e27u0e07 u0e17u0e31u0e49u0e07u0e02u0e2du0e43u0e2bu0e49u0e17u0e38u0e01u0e17u0e48u0e32u0e19u0e17u0e35u0e48u0e21u0e32u0e1bu0e23u0e30u0e0au0e38u0e21u0e1eu0e23u0e49u0e2du0e21u0e01u0e31u0e19 u0e13 u0e17u0e35u0e48u0e19u0e35u0e49 u0e21u0e35u0e04u0e27u0e32u0e21u0e2au0e38u0e02u0e2au0e27u0e31u0e2au0e14u0e35u0e17u0e38u0e01u0e40u0e21u0e37u0e48u0e2du0e44u0e1b.u00a0