พระราชดำรัส ในการประชุมโครงการพัฒนาชุมชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ณ อาคาร บก. หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส (๑)
ในการประชุมโครงการพัฒนาชุมชน
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี
ณ อาคาร บก. หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ (อาคาร ๒)
วันจันทร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
——————————

ดี โดยผู้รับผิดชอบ องค์ผู้ริเริ่ม แล้วก็ผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ได้เข้าไปดูปัญหา ได้ไปพิจารณาภูมิประเทศ ตลอดจนได้คำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จะเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะปรับปรุง. เพราะว่า พื้นที่อย่างนี้ก็ต้องคำนึงถึงภูมิประเทศ ทรัพยากร ภูมิประเทศสำคัญต่าง ๆ ภูเขา ป่า แหล่งน้ำ เส้นทางที่น่าจะคมนาคมได้ แล้วก็พิจารณาถึงปัญหา ปัญหาว่าเราต้องการให้ชุมชนนี้หรือพื้นที่นี้เป็นอย่างไร พื้นที่นี้เป็นอะไรอยู่แล้ว แล้วเราต้องการให้เป็นอะไร แล้วก็ในพื้นที่นี้มีชุมชนหรือไม่ หรือมีชุมชนในสภาพไหน อาชีพหรือสภาพของเขาเป็นอย่างไร แล้วเราอยากให้เป็นอย่างไร เป็นพื้นที่อุทยาน เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่า หรือเป็นพื้นที่สวยงาม แต่มีความสะดวกไหม มีข้อจำกัดไหม ในการดำรงชีวิตหรือคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร. เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ เรียกว่าการดัดแปลงภูมิประเทศ. การดัดแปลงภูมิประเทศนี้ ทหารเขาบอกการดัดแปลง
ภูมิประเทศ โดยปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา ทั้งภูมิประเทศ ธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิประเทศธรรมชาติอยู่แล้ว แม่น้ำลำคลอง เส้นทางคมนาคม กับทั้งรักษาอะไรที่เป็นธรรมชาติที่เกื้อกูลอยู่แล้ว หรือดัดแปลงพัฒนาสิ่งธรรมชาติให้มันดีขึ้นโดยไม่เสียธรรมชาติ. ก็ต้องมีเป้าหมายว่าเราต้องการอะไร เป็นป่าสงวน เป็นพื้นที่อุทยาน หรือเป็นอย่างไร มีคนอยู่ คนที่อยู่นั้นอยู่ในสภาพไหน แล้วก็ตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย ก็ควรจะอยู่อย่างไร และจะอยู่ยังไงให้มันดี.
ก็ได้ทำหมดแล้ว ก็คือการพัฒนา การตั้งเป้าหมายก่อน การมีเป้าหมาย การมีกรอบขอบเขต การมีแนวทาง. เราอยากให้มันเป็นยังไง เป็นพื้นที่ประเภทไหน และอยากให้เป็นยังไง. และก็อย่างที่บอกแล้วว่า การดัดแปลงหรือการพัฒนาภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับภูมิประเทศหรือสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างที่ให้มันดีขึ้น ถนน การคมนาคม แหล่งน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาการเกษตร การปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางสังคม ทางการแพทย์ หรืออื่น ๆ ก็ทำหมดแล้ว. ก็ทำมาดี เพราะว่าทราบข้อมูล รู้เป้าหมาย รู้ภารกิจ รู้กรอบขอบเขต รู้จักสภาพภูมิประเทศ รู้จักสภาพสังคมของชุมชน แล้วก็รู้ว่าเรา
จะต้องการให้เป็นอย่างไร. ก็ต้องการความรู้หลาย ๆ อย่าง หลาย ๆ อาชีพ หลาย ๆ สาขา บวกสิ่งที่ต้องมีด้วยกันคือทัศนคติในการสร้างสรรค์ ความตั้งใจในการทำงาน ทัศนคติที่สร้างสรรค์และรู้กรอบขอบเขตแนวทาง. ถึงจะเอาอะไรต่าง ๆ มา สมัยนี้เขาใช้คำว่าบูรณาการ มารวบรวมให้มันเป็นไปตามกรอบขอบเขต และบรรลุเป้าหมายได้. ทำแล้ว ก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดอะไรมากนะ ถ้าเผื่อจะให้เริ่มทำใหม่ก็จะเขียนแนวทางในทำนองนี้.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา : ทรงพระราชทานมาแล้ว ก็ไปทำตามที่ทรงพระราชทานมา. สมเด็จจะทรงพระราชทานคำแนะนำนิดหน่อยไหมเพคะ เด็ก ๆ อาจจะอยากฟังพระสุรเสียง.

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี : ทั้งหมดนี้ สมเด็จกรมหลวงท่านทำดีอยู่แล้วเพคะ เพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา : เพราะได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและภาคประชาชนในชุมชนทุกคนเลยค่ะ.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้