พระราชดำรัส ในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน และน้อมเกล้า ฯ ถวายพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส (๑)
ในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล
ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน และน้อมเกล้า ฯ ถวายพระพุทธรูป
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
——————————

ก็ขอขอบใจที่ได้มีความรักและภักดีต่อชาติบ้านเมือง และประชาชนของประเทศเรา. ขอบใจที่ได้สนับสนุน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันในกลุ่ม ในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกัน. ทำบุญร่วมกันคืออะไร คือทุกบาททุกสตางค์ที่ถวาย ก็ได้ร่วมกันนำปัจจัยไปแก้ปัญหา ช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข หรือเสริมสร้างสิ่งต่าง ๆ เพื่อความสุขส่วนรวมของประชาชน ซึ่งน่าจะมีหรือน่าจะทำ แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือทำให้ชีวิตและขวัญกำลังใจของประชาชนดีขึ้น. อันนี้ก็ถือว่าเป็นแก้วสารพัดนึก ที่จะทำให้ประเทศชาติและประชาชนมั่นคง มีความสุข ขวัญดี. ก็ถือว่าท่านได้ร่วม แล้วก็ได้ช่วยเป็นกำลังให้แก่ประเทศชาติและประชาชน. อันนี้ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกปลื้ม ซาบซึ้ง แล้วก็ได้ใช้ไปเยอะในโครงการต่าง ๆ ที่ได้ช่วยเหลือประเทศชาติเป็นส่วนรวม.
ก็ขอขอบคุณ และขอให้บุญกุศลต่าง ๆ ที่ท่านได้ทำนี้ ทำให้ท่านมีความสุขความเจริญ และความสบายใจตลอดไป.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้