โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ออกรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32
ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาพบกับท่านทั้งหลายแทนพระองค์ ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา.
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่าน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาในครั้งนี้. นับว่าเป็นโอกาสอันดี ที่ทุกท่านจะได้นำทักษะความเชี่ยวชาญทางกีฬา ซึ่งได้ฝึกฝนและสร้างสมมาโดยตลอด ไปใช้สร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตนเองและประเทศชาติ. ขอให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจ มีสติและสมาธิสมบูรณ์พร้อม สามารถทำหน้าที่ของตนในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ และได้รับชัยชนะ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะวางตนได้สมกับเป็นนักกีฬาที่แท้ ผู้ได้พัฒนาทักษะทางกีฬา และพัฒนาจิตใจมาแล้วเป็นอย่างดี คือมีน้ำใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา เคารพศาสตร์และศิลป์แห่งกีฬาของตน ตลอดจนรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของนักกีฬาไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ชื่นชมของนานาประเทศสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการแข่งขัน ดังที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการ.