คำกล่าว พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเรือใบ “การแล่นใบข้ามอ่าวไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย เมื่อ 19 เมษายน พ.ศ. 2509”

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ.2559

คำกล่าว

พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเรือใบ
“การแล่นใบข้ามอ่าวไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย
เมื่อ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙” ณ ชายหาดอ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี
วันอังคาร ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเรือใบ “การแล่นใบข้ามอ่าวไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย เมื่อ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙”
ที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกองทัพเรือ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น

ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมในพิธี และมีความชื่นชม ที่ได้ทราบว่า การแข่งขันเรือใบที่จัดขึ้น
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตามที่รายงานให้ทราบนั้น ได้สำเร็จเรียบร้อยลงด้วยดี จึงขอขอบใจทุกท่านทุกฝ่าย
ที่มีนํ้าใจเอื้อเฟื้อให้ความร่วมมือสนับสนุน การจัดการแข่งขันเรือใบนี้ ทั้งขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยใจจริง
กับนักกีฬาเรือใบ ทั้งหลาย ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับชัยชนะ หวังว่า นักกีฬาเรือใบ
ทุกคนจะนำความรู้ สิ่งดีงาม และประสบการณ์ที่ได้รับ ทั้งในการกีฬา วิชาการ

106

และอื่น ๆ ไปปรับใช้พัฒนาตน ตลอดจนวงการกีฬาเรือใบในบ้านเมืองเรา ให้มี ความก้าวหน้ารุ่งเรือง
ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ต่อไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้นักกีฬา เรือใบ และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกคน
มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดี ทั้งประสบแต่ ความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมหวังดังปรารถนาทุกเมื่อทั่วกัน.

107