โรงครัวพระราชทาน ช่วยน้ำท่วม

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุการณ์อุทกภัย โดยการดำเนินการใช้กำลังพลจากจากมณฑลทหารบกที่ 44  รวมถึงเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาของจังหวัดชุมพร มาร่วมกันประกอบอาหาร แพ็คกล่องอาหารและน้ำดื่ม  สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัย สร้างความปลี้มปีติให้กับประชาชนในจังหวัดชุมพรและต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้