วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –