วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร. ๒ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ในการนี้ด้วย
เวลา ๑๕.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายคีริลล์ มีไฮโลวิช บาร์สกี (Mr.Kirill Mikhailovich Barsky) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางออลกา วลาดีมีรอฟนา บาร์สกายา (Mrs. Olga Vladimirovna Barskaya) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นางซะอีดะฮ์ มุนา ตัสนีม (Mrs.Saida Muna Tasneem) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
– นายกลิน ที. เดวีส (Mr.Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางแจ็กกะลีน เอ็ม. เดวีส (Mrs.Jacqueline M. Davies) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็ม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
– พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็ม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
– ผู้สนับสนุนการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็ม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ตามลำดับ
– นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำ นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล

/ในโอกาสนี้…

– ๒ –

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเข้าเฝ้า ทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทาง ไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
๒. เรือโท โกเมศ กมลนาวิน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
๓. นายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
๔. นางเกศณีย์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรู เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
๕. นายสุวัฒน์ แก้วสุข เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐสุลต่านโอมาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
๖. นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำนิวซีแลนด์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละธุลีอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ตามลำดับดังนี้
– พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง ฯ นำ คณะผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ “๘๔ พรรษา นางแก้วคู่พระบารมี”
– นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล นำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๐๘.๓๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

/คณะผู้แทนข้าราชการตำรวจ…

– ๓ –
– คณะผู้แทนข้าราชการตำรวจ และคณะผู้แทนสมาคมแม่บ้านตำรวจ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางจิราพร ศรีสุวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่าย สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ (สุ – ระ – เส – ระ – นี – วง) รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการร่วม คณะแพทยศาสตร์ ๓ สถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๐ : จุฬา ฯ – รามา ฯ – ศิริราช เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดการประชุมวิชาการร่วม ๓ สถาบัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– คณะกรรมการร้านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านกรมราชทัณฑ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ นำ พันตำรวจเอก พลวุฒิ วิเศษสงวน นายกสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ และคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
– นายอภิชัย จันทรเสน (จัน – ทระ – เสน) นำ นางสาวทิพย์นันทา สุทธิเศษณ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางปภาดา เสนาะพิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นำ คณะผู้บริหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน“นาฏดุริยราชูปถัมภ์ เทิดไท้ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรี” มหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ๕ ภูมิภาค นำ คณะผู้บริหาร ผู้แทนครูและนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ๕ ภูมิภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
– นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ ๒๘ นำ คณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

/โรงเรียนเทพศิรินทร์…
– ๔ –
โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนอัสสัมชัญ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวสิริธิดา สมิตะสิริ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางธิดาพร สมิตะสิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี. แอนด์ เอส. เปโตร เซอร์วิส จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท พี. แอนด์ เอส. เปโตร เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ฯ ในเครือ พี. แอนด์ เอส. เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพดิน เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ นำ ครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๑ และผู้บริหารโรงเรียน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ ครูที่จะเกษียณอายุราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก ด้วย
– นายสุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยครูผู้ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูไทยที่สอน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลงานที่ได้รับรางวัล
– คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการร้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
เวลา ๐๙.๑๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล นำ นายกานต์ กาญจนาภาส ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic control system) ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of California, Berkeley) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

/ในวันเดียวกันนี้…

– ๕ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร