วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
– นายเฟอร์นันโด ฆูลิโอ อันโตนิโอ กีโรส กัมโปส (Mr. Fernando Julio Antonio Quir?s Campos) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์น ตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรู ประจำประเทศไทย นายเฟอร์นันโด ฆูลิโอ อันโตนิโอ กีโรส กัมโปส เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต และอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเปรูมาก่อน
– นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต (Mr. Christian Rehren Bargetto) ซึ่งมีถิ่นพำนัก อยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลี ประจำประเทศไทย นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมยุโรป กระทรวง การต่างประเทศสาธารณรัฐชิลีมาก่อน
– นายอีโซป พาเทล (Mr. Issop Patel) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอริเชียส ประจำประเทศไทย นายอีโซป พาเทล ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำ มาเลเซียด้วย
– นางซานา ฮะมัด อะลาวัด กูราฟี (Mrs. Sanaa Hamad Alawad Gourafi) ซึ่งมีถิ่นพำนัก อยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี อำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซูดานประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซูดาน ประจำประเทศไทย นางซานา ฮะมัด อะลาวัด กูราฟี ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง การต่างประเทศสาธารณรัฐซูดานมาก่อน
– อู-มโย-มยินตาน (U Myo Myint Than) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย
/ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่ง…

-๒-

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพเมียนมา ประจำประเทศไทย อู-มโย-มยินตาน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมาก่อน
– นายวลาดิมีร์ โกชิน (Mr. Vladimir Goshin) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี อำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ประจำประเทศไทย นายวลาดิมีร์ โกชิน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย
– นายกาเลย์ อะลีเยวิช อัลลาห์เวียร์ดีเยฟ (Mr. Galey Aliyevich Allahverdiyev) ซึ่งมี ถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำประเทศไทยเป็นคนแรก
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำประเทศไทย นายกาเลย์ อะลีเยวิช อัลลาห์เวียร์ดีเยฟ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำมาเลเซียด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “ฟิวเจอร์พาร์ค สานต่องานพ่อสร้าง ครั้งที่ ๑๐” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๓ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงเป็นประธานในงาน “ไรซิ่ง สตาร์” (Rising Star) และพิธี ประทานถ้วยรางวัลการแข่งขันขี่ม้ารายการ “พริ้นเซสส์ คัพ ไทยแลนด์ ๒๐๑๗” (Princess’s Cup Thailand 2017) ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร