วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๔๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กันยายน ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เวลา ๑๕.๐๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปิดการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ โครงการ “ธนชาติ ริเริ่ม…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ธนาคาร
ธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสวนมะลิ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้า ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขัน
กอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ที่ปรึกษามูลนิธิมหาวชิราลงกรณ และคณะกรรมการ
มูลนิธิ ฯ นำ คณะผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เฝ้า รับประทานอุปกรณ์กีฬา เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ต่อจากนั้น
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระวโรกาสให้ นายพีรวัฒน์ ชูเกียรติ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด คณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า
จำกัด ผู้บริหารโรงเรียนดนตรี และครูผู้สอน โรงเรียนดนตรียามาฮ่า นำ ผู้ชนะเลิศการประกวดการแข่งขัน
ยามาฮ่า ไทยแลนด์ มิวสิคเฟสติวัล ๒๐๑๘ เฝ้า รับประทานถ้วยรางวัล และถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอย
ตามพระอัธยาศัย