วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๔.๓๘ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำ คณะข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้จัดทำและประกอบการภาคเอกชนที่ร่วมจัดทำเข็มที่ระลึกรูปดอกแคทลียาควีนสิริกิติ์
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกรูปดอกแคทลียาควีนสิริกิติ์ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกดังกล่าว ภายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ “แบงค็อก เจ็มส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์” (Bangkok gems and Jewelry Fair) ครั้งที่ ๕๘ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำ คณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายแพทย์กฤษณ์ จาฏามระ ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ
และหัวหน้าศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างบ้านพิงพักเฉลิมพระเกียรติ ฯ ของมูลนิธิ ฯ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๕๒ แขวงบ้านคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
– นายสวัสดิ์ โชติพานิช ประธานกองทุนเทิดพระเกียรติ พร้อมคณะกรรมการกองทุน
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอย
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
– พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– คณะกรรมการจัดการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง “ครุฑานุภาพ โฮโลแกรม ไลท์ แอนด์ ซาวด์” (Hologram Light & Sound) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการ
จัดแสดง ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต่อจากนั้น
/สมเด็จพระเทพ…

– ๒ –

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายธันท์ธนชัย มนตรีธีรนันท์ ประธานมูลนิธิป่าไม้สีเขียว น้ำใส ร่วมใจ พัฒนาไทย และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม
“โครงการอุ่นไทยสู้ภัยหนาว ครั้งที่ ๑” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๕.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในวันเดียวกันนี้ ๑๔.๒๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร