วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์  ที่  ๑๑  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๐๘.๔๔  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖ “บ้านเขา เมืองเรา : Theirs and Ours” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา  ๑๗.๔๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ นางจิตต์จรุง  สิทธิพันธุ์  จ.ช.,จ.ม.  ณ ศาลาพีชานนท์ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เวลา  ๑๑.๒๔  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การกำเนิดของเซลล์มะเร็ง (Oncogenesis) พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เวลา  ๑๘.๐๕  น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า รายการ “พรินเซสส์ คัพ ไทยแลนด์ ๒๐๒๓” (Princess’s Cup Thailand 2023) ณ สนามกีฬาขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๖.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล
ในงาน “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร