วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการ ภาพเขียนพู่กันจีน จัดแสดงภาพเขียนพู่กันจีนแบบต่าง ๆ รวมทั้งภาพเขียนอักษรจีนสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง