วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และ
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายประสิทธิ์ ผาสุข ปลัดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ นำ คณะกรรมการ ผู้สนับสนุน และผู้ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม ฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ ประธานชมรมอาสาสมัครอีสานเขียว และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา นำ ผู้บริหารบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหน้ากากผ้าปักภาพวาดฝีพระหัตถ์ เนื่องในโอกาสครบ ๑๘ ปี รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
– นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายทัตสึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี นำ คณะผู้บริหารมูลนิธิ ฯ และคณะผู้จัดการประกวดยุวศิลปินไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายชวิศ ชื่นเจริญ รองประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวไทยเพื่อการพัฒนา จำกัด
และนายสุเทพ อารมณ์รักษ์ อดีตคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
นำ คณะผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวไทยเพื่อการพัฒนา จำกัด และคณะกรรมการบริษัท เอ็น ที แอล
คอร์เปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางฐานิกาพิชญ์ศา เอกนาม นายกสมาคมสหพันธ์โหร – แพทย์แผนไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

/- นายศาสตรา …

 

– ๒ –

– นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำ คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ภูเก็ต ร้อยเอ็ด ยะลา กาญจนบุรี ศรีสะเกษ ระยอง ลพบุรี นครศรีธรรมราช หนองบัวลำภู สมุทรสาคร กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานการจัดการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
– พระครูกันตรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ และคณะศิษยานุศิษย์พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) อดีตประธานสงฆ์
วัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมงคลมุนีไพรีพินาศ รูปเหมือนพระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)
และเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย กับผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พร้อมด้วยสิ่งของต่าง ๆ
เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนนทบุรี
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และทุนการศึกษานามพระราชทาน “ลุ่มน้ำโขงพิจัย”
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้ ข้าราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และเจ้าหน้าที่สถาบัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายคาซูยะ นาชิดะ (Mr. NASHIDA Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
เวลา ๑๔.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

/- นางสาวอรอุมา …

 

– ๓ –

– นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเค แมส จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานมหกรรมมีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ ๙ประจำปี ๒๕๖๓ และเงินที่ผู้ร่วมงานสมทบทุน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายสัญญา มุ่งหมาย รองประธานคณะกรรมการจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๙ ปี
พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูม จังหวัดชลบุรี และงานตักบาตรข้าวต้มหาง – ลูกโยน ตำบลนามะตูม ประจำปี ๒๕๖๓ นำ นายพนัส ศุภศิริลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พนัสวิศวกรรมและบริหารก่อสร้าง จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายข้าวต้มหาง – ลูกโยน ที่ชนะเลิศจากการประกวด กับขนมไทยตำบลนามะตูม
ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– รองศาสตราจารย์สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำ
คณะผู้บริหารและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสมชาย พิศิษฐ์กุลสุนทร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นายวิสูตร พันธวุฒิยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชอาร์ไดเจสท์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นางสาวศิวาพร พงศ์เจริญ เลขานุการมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ นำ คณะกรรมการ
มูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือแผนภูมิอุปกรณ์การศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
– พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส นำ นางพูนเพิ่ม อัศวราชันย์ ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท จ.เจริญชัย (นายเจ่า) จำกัด อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถไถนาเดินตาม พร้อมอุปกรณ์ และรถยนต์
เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนลูกพระดาบส สมุทรปราการ กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายปีร์กะ ตาปีโอละ (Mr. Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางโอลกะ ชูมีโล-ตาปีโอละ (Mrs. Olga Shumylo-Tapiola) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย