วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๗.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองวิทยพิมาน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง