วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2566

 ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๐๗.๕๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน

พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี

และจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๐.๐๕  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตร
และถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขัน กับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกอง งานศิลปาชีพ
และงานกระจูด ในงาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๖๖  ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ

พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส