วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการกระบวนการทอผ้า และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ณ ที่ว่าการ
อำเภอนาโพธิ์ และกลุ่มสมาชิกทอผ้าไหมมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกลุ่มผ้าตุ้มทอง บ้านนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์