วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๑.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่
พระโสภณธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วรวิหาร ณ วัดสามกอง ตำบลเกาะแต้ว
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา