วันจันทร์ ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมพันตรีเจริญ จ้อยทรัพย์ กองบัญชาการช่วยรบ ที่ ๒ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา