วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปุทม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ ฯ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร