วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์ ที่  ๒๖  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

เมื่อวันอาทิตย์  ที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๙.๐๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง  เป็นการส่วนพระองค์

ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย