วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย กระทรวงสาธารณสุข นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “๒ ทศวรรษมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย”
– นางพิชามญชุ์ ปัทมธาดา ประธานกรรมการที่ปรึกษา บริษัท คอสมี่ จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท คอสมี่ จำกัด บริษัท สยามกัญชง อินดัสทรีส จำกัด บริษัท หูเป่ย เจิ้งเหอ ไรซ์ จำกัด บริษัท แซดดี
เอนเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สบาย พลัส จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเข็มฉีดวัคซีน พร้อมหัวเข็ม เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ข้าวหอมมะลิ เชียงราย และแผ่นเมทัลชีส
– นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมกิจการพิเศษ สำนักพระราชวัง นำ คณะจัดงาน
“เปิดบ้าน ๒๔ ปี ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงานดังกล่าว ในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวดการจัดรายการวิทยุ การผลิตหนังสั้น หัวข้อ “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” และการประกวดแปลงเกษตรกรดีเด่นตามแนวพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานเกียรติบัตร