วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
                            พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์  ที่  ๘  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา  ๐๙.๒๑  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ
และจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๑.๐๒  น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗
ในโอกาสนี้ ทรงปล่อยโค ๑ คู่ พระราชทานเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
และทรงปล่อยนกเขาชวา ปลาหมอ ปลาไหล เต่า และหอยขม ซึ่งกรมประมงจะเชิญไปปล่อย ณ ท่าวาสุกรี
และในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา  ๑๙.๓๘  น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ รายการ “รอยัล คอนเสิร์ต –โยฮันเนส โมเซอร์ เพลยส์ ดโวชาก เชลโล คอนแชร์โต” (Royal Concert – Johannes Moser plays Dvořák Cello Concerto) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร