วันจันทร์ ที่10 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้าตึกรัฐสภา เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธี
ฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่ง
อนันตสมาคม พระราชวังดุสิต
เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ชุดใหม่ ที่ทรงฉายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงจักรยานพระที่นั่ง พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารัตน์ เสด็จพระราชดำเนิน จากห้องประทับรับรอง สนามเสือป่า ไปยังบริเวณจุดเริ่มต้นบริเวณด้านหน้ากองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก ทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวนพสกนิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ “Bike อุ่นไอรัก” จากพระลานพระราชวังดุสิต ไปยังสวนสุขภาพลัดโพธิ์
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางไป – กลับ รวม ๓๙ กิโลเมตร
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณจุดเริ่มต้น บริเวณด้านหน้ากองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอกทรงกดแตรสัญญาณเริ่มขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ “Bike อุ่นไอรัก” โดยมี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และประชาชน ร่วมขบวน ออกจากบริเวณจุดเริ่มต้นไปยังสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อทรงจักรยานพระที่นั่งถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมข้าราชการ แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพานพุ่ม ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ สมควรแก่เวลา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจักรยานพระที่นั่ง พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นำขบวนพสกนิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ “Bike อุ่นไอรัก” ไปยังสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อทรงจักรยานพระที่นั่ง ถึงสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเทพ อังคสิทธิ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑
พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ พลตำรวจโท อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่ ๑ พร้อมข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

/เสด็จพระราชดำเนิน …

– ๒-

เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังพระบรมรูปทรงงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงวางพานพุ่ม ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปทรงงาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ สมควรแก่เวลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจักรยานพระที่นั่ง พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นำขบวนพสกนิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ
“Bike อุ่นไอรัก” กลับพระลานพระราชวังดุสิต ครั้นทรงจักรยานพระที่นั่งถึงพระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อเวลา ๒๑.๓๐ น. จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการ
ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบบังคมทูลทอดพระเนตรการแสดง “ชุดกระบวนนำเห่เรือสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” จบการแสดง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจักรยานพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล “๖๖ เส้นสายลาย…บวร” ณ โรงแรม
เพนนินซูล่า เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร