วันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเรียนเลิศพิทยรัตน์” ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (ปทุมธรรมโชติ)
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี