วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุม
วิชาการนานาชาติ ทางด้านเครื่องเร่งอนุภาค ครั้งที่ ๑๓ “อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ติเคิล แอ็คเซลเออะเรเทอ
คอนเฟอเรนซ์ ๒๐๒๒” (International Particle Accelerator Conference 2022 (IPAC2022))
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๐๗.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีน และทาหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ ๓
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน
และเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “ชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก.”
ครั้งที่ ๔๓ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร