วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๓.๔๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประจาปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละออง พระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล ณ สหรัฐอเมริกา ดังนี้
– นางสาวสุทธินี ทองทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเคส เวทเทิร์น รีเสิร์ฟ (Case Western Reserve University)
– นางสาวชิดชนก เบ็ญจสิริสรรค์ อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮ็อปกินส์ (Johns Hopkins University)
– นางสาวลลิต์ภัทร เพียรหาสิน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอทเทิล (University of Washington, Seattle)
– นางสาวเปรมกมล ขันทจักร อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอทเทิล (University of Washington, Seattle)
– นางสาวสุรัสวดี เครือหงษ์ อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮ็อปกินส์ (Johns Hopkins University)
เวลา ๑๗.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางพรรณี ประจวบเหมาะ ป.ช.,ป.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๙ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร