วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๑๘  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๐๙.๑๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงาน “วันมูลนิธิสิรินธร” ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ ๖ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๒ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทอดพระเนตรการผ่าตัดหัวใจสุนัข ณ โรงพยาบาลสัตว์จัสมิน เมืองโยโกฮามา จังหวัดคานากาวะ ประเทศญี่ปุ่น ณ ที่นั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลสัตว์
จัสมิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการแผนกสัตวแพทย์ เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ ทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์จัสมิน ซึ่งให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงเฉพาะทางสำหรับโรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคไต โรคระบบทางเดินปัสสาวะ และโรคเนื้องอกในสุนัขและแมว โดยมีเจ้าของสัตว์เลี้ยง ทั้งจากในประเทศญี่ปุ่น
และจากต่างประเทศนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีคณะสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญสูง จากนั้น ทรงเข้าสังเกตการผ่าตัดลิ้นหัวใจสุนัข โอกาสนี้ มีพระดำริในการสร้างความร่วมมือส่งสัตวแพทย์จากประเทศไทยเข้ารับการอบรมการผ่าตัดหัวใจสัตว์เลี้ยง เพื่อกลับไปพัฒนาด้านการสัตวแพทย์ของประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป