วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                         พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์  ที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๐๘.๕๔  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ “๑๐๐ ปี หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ  ดิศกุล” เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และทรงบรรยายพิเศษ ณ โรงแรม แบงค็อก
แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เวลา  ๑๓.๕๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน ๑๔๐ ปี ไปรษณีย์ไทย และงานแสดง
ตราไปรษณียากรโลก ๒๕๖๖ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๗.๑๔  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการตรวจรักษาให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ พลับพลาทรงงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์