วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจแทนพระองค์ ประทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้า รับประทานของที่ระลึก
และทรงยกฉัตรขึ้นกางกั้นเหนือพระพุทธชินราชจำลองพระประธานพระวิหาร กับทรงลงพระนามบนแผ่นศิลา