วันพฤหัสที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๔๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ คณะองคมนตรีและภริยา คณะพระภิกษุสงฆ์ คณะโรงเรียน คณะวิทยาลัย คณะมหาวิทยาลัย คณะสมาคม คณะมูลนิธิ ฯ
และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑