วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงร่วมในการบำเพ็ญกุศล
(พิธีกงเต๊ก) ซึ่งนายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี พร้อมครอบครัว จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง